Automatyczne instalacje gaśnicze. Jak to działa?

2018-11-28

Oprócz tradycyjnych metod gaszenia pożarów możemy spotkać się również z automatycznymi instalacjami gaśniczymi, które pozwalają na rozpoczęcie interwencji bez konieczności uczestnictwa człowieka. Czym są i jak działają automatyczne instalacje gaśnicze?

 

Pożary stanowią poważne zagrożenie w budynkach zarówno dla przebywających w nich osób, jak również dla mienia. W związku z tym coraz częściej stosuje się obecnie specjalne instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru i pozwalają na jego szybkie i skutecznie wygaszenie.

 

Stałe urządzenia gaśnicze

Nowoczesne instalacje gaśnicze mogą działać po uruchomieniu ich przez człowieka, ale mogą również pracować automatycznie.

 

Automatyczne instalacje określane są mianem SUG – stałych urządzeń gaśniczych. To zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe, które pozwalają na szybkie wykrycie pożaru oraz na samodzielnie rozpoczynają jego gaszenie z wykorzystaniem określonych mediów.

 

W rezultacie takie instalacje gaśnicze są bardzo dobrą alternatywą la standardowych metod gaszenia pożarów – są nie tylko skuteczniejsze, ale również bezpieczniejsze, ponieważ działają automatycznie, mogą również zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia w pomieszczeniach.

 

Gaszenie pożarów wodą i gazem

Instalacje do gaszenia pożarów kojarzone są głównie z wodą, ale warto wskazać, że oprócz tradycyjnych tryskaczy stosuje się również instalacje gaśnicze bazujące na gazach.

 

Gazy obojętne bardzo dobrze sprawdzają się przy gaszeniu pożarów, ponieważ wypierają z pomieszczeń tlen potrzebny do rozprzestrzeniania się pożarów. Gdy tlen zostaje zastąpiony przez gazy, wtedy pożar samoczynnie ustaje. Ze względu na fakt, że takie instalacje gaśnicze nie stosują wtedy wody, nie zostają uszkodzone znajdujące się w pomieszczeniach urządzenia i inne mienie.

 

W użyciu znajdują się różne rodzaje gazowych środków gaśniczych, które dobiera się w zależności od pomieszczenia. Niektóre gazy mogą być niebezpieczne dla osób przebywających w pomieszczeniach.

 

Zastosowanie nowoczesnych instalacji gaśniczych:

·        serwerownie i pomieszczenia komputerowe

·        centra finansowe, banki, skarbce

·        centra przetwarzania danych

·        rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe

·        elektrownie i elektrociepłownie

·        zakłady produkcyjne

·        laboratoria

·        archiwa, muzea, bibliotek

·        i inne pomieszczenia

 

Profesjonalne instalacje gaśnicze wykorzystujące wodę oraz gaz są realizowane na indywidualne zamówieni przez specjalizujące się w tej dziedzinie firmy. Eksperci mogą wówczas doradzić, jakie metody zabezpieczania pomieszczeń przed pożarami będą najlepsze.