Dach ekstensywny, czyli profesjonalne wykonywanie pracy

2019-02-11

Dach ekstensywny, czyli krótkie wzmianki o fachowcach


We współczesnych systemach społeczno- gospodarczych opartych na regułach wolnego rynku praca jest jedną z ważniejszych dziedzin aktywności życiowej człowieka. Stanowi dla niego szczególną wartość, ponieważ dzięki wykonywaniu określonego rodzaju pracy, zwanej zawodową, człowiek zyskuje nie tylko środki zapewniające mu egzystencję materialną i intelektualno – kulturową, ale daje mu również pozycję zawodową i tym samym społeczną. Praca jest podstawowym wyznacznikiem wszelkich życiowych sukcesów każdego człowieka, łącznie z życiem rodzinnym i w relacjach towarzyskich. Ma to również ukierunkowanie, jeżeli chodzi o dach ekstensywny http://gcl.com.pl/zinco-zielone-dachy/rozwiazania-systemowe/dach-ekstensywny/. W omawianiu motywacji pracy często przywołuje się koncepcję potrzeb ludzkich opracowanych przez wybitnego amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. Sprowadza on rozmaite potrzeby do siedmiu grup pojawiających się w kolejności i rzutujących na zachowanie człowieka. Praca jest marzeniem tych, którzy jej nie mają i często przekleństwem tych, którzy ją mają. Wystarczy zwrócić uwagę na to, jak ludzie traktują weekendy. Gdy zbliża się piątek po południu, następuje ożywienie i w człowieka wstępuje jakiś nowy duch. Podobnie jest ze świętami, urlopami czy tak zwanymi długimi weekendami. Odwrotną sytuację mamy w poniedziałki, kiedy znowu trzeba udać się do pracy. Poniedziałki z tego względu mają opinię najgorszego dnia w tygodniu, jeżeli chodzi o dach ekstensywny.


Życzliwy szef to marzenie każdego podwładnego. To typ osoby spokojnej i przyjaźnie nastawionej do pracowników. Nie pilnuje, nie karze i nie tropi obiboków, bo uważa, że „każdy ma prawo mieć gorszy dzień”. Uznaje prawo do błędu. Jest zawsze dostępny – nie odgradza się od zespołu zeszytem umówionych spotkań. Praca z takim szefem pozornie może się wydawać samą przyjemnością. Niestety, choć trudno w to uwierzyć, często sprawia tyle samo kłopotów, co praca z bezwzględnym tyranem. Szef przyjaciel stwarza złudne poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym wykonując dach ekstensywny.


Zgodnie z literaturą przedmiotu szefowi trzeba okazywać szacunek, wykonywać jego polecenia. Znana maksyma głosi “szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego” i nie bez powodu jest ona tak popularna. Do szefa należy więc odnosić się z respektem, grzecznie i uprzejmie, ale nie powinno się prawić mu nieszczerych komplementów. Ponadto, w żadnych okolicznościach nie wolno podważać autorytetu swojego przełożonego. Asystentka przekazując decyzje szefa podwładnym powinna powstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy. Więc doskonale trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli nie pracujemy pod nosem szefa, istnieje minimalne prawdopodobieństwo, że dowie się on, czym aktualnie się zajmujemy i jakie mamy osiągnięcia. Miejmy to na uwadze stawiając na dach ekstensywny.


Ludzie ugodowi osiągają lepsze wyniki, gdy pracują z przełożonym, który jawnie wyraża gniew i niezadowolenie. Mało tego, „zły” szef oceniany jest przychylniej przez mało ugodowych pracowników. Są to najczęściej osoby wychowane przez krytyczne matki i surowych ojców, rzadko komplementowane, od których zawsze dużo wymagano. Z kolei pracownicy lubiący współpracę oraz dobre relacje wolą przełożonych, których emocje są neutralne i przyjazne, a pracują o wiele lepiej, kiedy na twarzy przełożonego maluje się zadowolenie. Tacy ludzie byli w dzieciństwie często chwaleni i nagradzani nawet za drobiazgi. Jedno jest pewne – relacje z szefem mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, wydajność i nastawienie do życia. Widujemy go praktycznie codziennie. To od niego zależy nasz awans, podwyżka, urlop, a często nawet to, jak spędzamy swój wolny czas. Szefa i podwładnego łączy silna relacja, spotęgowana przez wspólną pracę nawet po kilkanaście godzin dziennie. Nasza energia skupia się nie tylko na wykonywaniu swoich obowiązków, ale również na tym, by „nie podpaść szefowi” albo przeciwnie – „wpaść mu w oko”. To rodzaj emocjonalnego pożądania. Wbrew pozorom potrzebujemy od szefa nie tylko fachowej oceny naszej pracy, ale także uczucia, jeżeli chodzi o dach ekstensywny.