Jakość, niezadowolenie, przybywający goście a hotele na terenie Mazur!

2019-01-10

Hotele Mazury to witanie, żegnanie gości, ale również staranie się aby każdy z nich był zadowolony


Natomiast przyjęcie gości do hotelu znaczy szczególną troskę o ich znakomite samopoczucie podczas całego pobytu. Ta jakość uważana jest tradycyjnie za główny warunek sukcesu. Na jej ocenę wpływa mnóstwo czynników obiektywnych oraz subiektywnych. Jednak wiele zależy także od oceniającej osoby i od jej indywidualnych doświadczeń oraz tego, co uznaje za istotne. Na nie wpływa wiele czynników głównie takich jak: bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, czystość dokładnie każdego miejsca w hotelu, sprawność urządzeń, znakomita obsługa oraz komfort wyposażenia, jeżeli chodzi o hotele Mazury http://hotelanek.pl/ . Kluczowym zadaniem wszystkich pracowników jest służenie swoim gościom, wytwarzanie niezapomnianej atmosfery połączonej razem z profesjonalizmem w świadczeniu usług. Stały klient jest skłonny zapłacić naprawdę wyższą cenę za lepszą i wyższą jakość ponieważ kupował usługi w określonym hotelu i był zadowolony. Tacy właśnie klienci zapewniają firmie darmową reklamę.


Z tego ekonomicznego punktu widzenia można wymienić parę czynników mających wpływ na hotele Mazury standard usług, są to: rodzaj obiektu, jego standard; wielkość pokoju, rodzaj instalacji oraz wyposażenia technicznego; rodzaj umeblowania i pozostałych ruchomych składników wyposażenia; liczba, rodzaj, gatunek materiału użytego w hotelu; rodzaj oraz kategoria zakładu gastronomicznego; asortyment i rodzaje potraw; zakres świadczonych usług dodatkowo; liczebność personelu i jego kwalifikacje czy rozwiązania organizacyjne, ustalone zasady i sposoby postępowania w określonych sytuacjach.


W odniesieniu do hotele Mazury warto wskazać, że kształtując jakość usług należy także wziąć pod uwagę jej dwa aspekty: techniczny oraz funkcjonalny. Jakość techniczna ma w sobie dokładnie wszystko co jesteśmy w stanie zaoferować swoim gościom. Na przeciw powszechnemu mniemaniu nie odnosi się to do materialnego wyposażenia hotelu. W jej zakresie mieszczą się również elementy powiązane z czynnikiem ludzkim, między innymi z kwalifikacjami personelu, doświadczeniem, znajomością języków obcych, odbyte szkolenia. Wszystkie przyczyny niezadowolenia klienta należy uznać za obiektywne przyczyny. Jeśli niezadowolenie klienta wynika z naszego zaniedbania to znaczy to, że nie chcieliśmy zrobić wszystkiego, aby przekazać w prawidłowy i zrozumiały sposób informacji. Mogą również występować przyczyny subiektywne wynikające bowiem z rozwiązań odmiennych od tych, do których klient jest bardzo przyzwyczajony, a nawet mające swoje pewne źródło w stanie zdrowia albo samopoczucia klienta. Wszelakiego rodzaju niezadowolenia ze strony gościa powinny być przedmiotem bardzo szybkiej reakcji ze strony dyrekcji hotelu. Wobec tego w związku z tym powinny zostać podjęte pewne działania mające głównie na celu zapewnienie poprawy jakości usług oraz wynagrodzenie swojemu klientowi niezadowolenia, jeżeli chodzi o hotele Mazury.


Rynek i konkurencja rynkowa pomiędzy hotelami, oraz coraz większe wymagania gości wymuszają na wszystkich właścicielach zarządzających hotelami odpowiedni ich stosunek do jakości. Cały rynek usług hotelowych jest rynkiem nabywcy i ten fakt najsilniej wymusza owe opracowanie, zapewnienie oraz rozwijanie standardów w zakresie obsługi gości.

Natomiast na działalność organów kontroli na poziom usług hotelarskich w przeważającym stopniu mają wpływ nadzór oraz kontrolne czynności poprowadzone przez organa państwowe, samorządowe oraz inne wyspecjalizowane instytucje. Działania kontrolne, wręcz wymuszają utrzymanie tych ustalonych standardów, jakości, stanu sanitarnego oraz bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że hotelarstwo jest dość specyficzną branżą ze względu na wysoce złożony charakter samej usługi hotelowej, obejmuje naprawdę wiele usług, uzależnionych z reguły od cech obiektu i od jego kategorii. Stąd wynika cała różnorodność konkursów organizowanych w ramach tego właśnie sektora gospodarki, jeżeli chodzi o hotele Mazury.


zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do danego rodzaju i nadanie mu kategorii odbywa się na dobrowolnych zasadach, na wniosek przedsiębiorcy i zainteresowanego świadczeniem usług hotelarskich. Tego dokonuje w formie decyzji administracyjnej marszałek województwa właściwego ze względu na swoje miejsce położenia, po uprzednim spełnieniu poprzez przedsiębiorcę określonych przepisami warunków.