Wózki transportowe do baterii a urządzenia transportujące

2019-02-11

Wózki transportowe do baterii! Co warto wiedzieć o urządzeniach transportujących?


W ofercie producentów i dystrybutorów środków transportu bliskiego znajdują się różnego rodzaju przenośniki. Jednak najczęściej używane są przenośniki cięgnowe (transport za pomocą cięgna), a w dalszej kolejności - przenośniki bezcięgnowe (transport za pomocą innych niż cięgno elementów mechanicznych, pod wpływem drań lub sił grawitacji) oraz przenośniki z medium pośredniczącym (transport w strumieniu gazu lub cieczy). Warto jednak postawić na wózki transportowe do baterii http://janczewski.eu/oferta/wozki-do-wymiany-baterii/. Z ankiety redakcyjnej przeprowadzonej przez magazyn Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych wynika, że systemy przenośne stosowane w zakładach respondentów służą głównie do transportu międzyoperacyjnego (odbywającego się między poszczególnymi stanowiskami roboczymi). Natomiast pozostała część osób informuje, że przenośniki służą im do innego rodzaju transportu. Warto dodać, że żadna z sondowanych osób nie wymieniła transportu stanowiskowego (odbywającego się na jednym stanowisku pracy). Na uwagę zasługują również wózki transportowe do baterii.


Ranking popularności i spektrum zastosowań przenośników. Według ankietowanych największą popularnością cieszą się od lat przenośniki taśmowe (96%), a zwłaszcza stałe i przenośne. Tego rodzaju przenośniki przeznaczone są do transportu głównie elementów lekkich, o niewielkich gabarytach (materiały sypkie i granulowane, drobnica paczkowana i workowana). Znajdują zastosowanie w magazynach i sortowniach, na placach budowy, w ciągach technologicznych w przedsiębiorstwach przeróbki i eksploatacji materiałów oraz surowców mineralnych itd. Mogą być stosowane jako samodzielne urządzenia lub elementy linii montażowych. Użytkownicy tych przenośników doceniają je za takie zalety, jak: budowa modułowa, łatwość modyfikacji, lekka i nowoczesna konstrukcja z profili aluminiowych czy możliwość regulacji prędkości. 

Ponad połowa (54%) ankietowanych osób za najbardziej popularne uznała przenośniki kubełkowe (transport w kubełkach połączonych cięgnem), a w szczególności - proste pionowe oraz okrężne przestrzenne. Używane są one do pionowego transportu materiałów sypkich, ziarnistych i kawałkowych. Są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle materiałów budowlanych (na przykład cementowym, wapienniczym, gipsowym), a także w branży spożywczej, chemicznej i innych. W takich aspektach warto jest postawić na wózki transportowe do baterii. Jakie przenośniki innego rodzaju są najczęściej obecne w zakładach? 46% osób uznało, że są to z pewnością przenośniki zabierakowe (transport za pomocą zgarniaków, zgrzebeł, zaczepów) - w szczególności zgarniakowe, które stosuje się z powodzeniem do transportu materiałów sypkich. W tego rodzaju przenośnikach materiał transportowany jest wewnątrz koryta za pomocą zgarniaków mocowanych do łańcucha. Na skutek właściwego doboru wymiarów zgarniaków, parametrów kinematycznych oraz wielkości napędu można uzyskać optymalne i małe wymiary poprzeczne koryta transportowego, mające wpływ na wydajność przenośników. Użytkownicy cenią te przenośniki również m.in. za możliwość pracy w ekstremalnych warunkach (na przykład w podwyższonej temperaturze, z materiałami mocno ścieralnymi), szczelny transport zabezpieczający otoczenie przed zapyleniem, a materiały przed zawilgoceniem, a także za możliwość kształtowania trasy przenośnika w dowolnych układach (skośny, poziomy, łamany). 


W rankingu popularności omawianych urządzeń transportujących w dalszej kolejności znalazły się przenośniki członowe (35%) - na odpowiednich członach (płyty, koryta, wózki), wśród których za najczęściej używane uznano: płytowe, skrzynkowe i wałkowe. Przenośniki płytowe służą do wybierania surowca spod lejów zasypowych, bunkrów rozładowczych i zasobników, natomiast członowo-płytowe mają zastosowanie w miejscach, gdzie przerabia się kopaliny - na przykład w hutnictwie, przemyśle cementowym, wapienniczym. Pewna grupa osób (27%) na liście popularnych rozwiązań służących do transportu bliskiego umieściła także przenośniki podwieszone, w których ładunek zawieszony jest na zawieszkach - tu głównie zostały wymienione przenośniki niosące (jednotorowe). Natomiast w grupie przenośników bezcięgnowych prym wiodą przenośniki śrubowe, zwane ślimakowymi (69%), w których transport odbywa się za pomocą obracającej się powierzchni śrubowej. W tej grupie systemów przenośnych największym zainteresowaniem cieszą się przenośniki poziome z obracającym się wałem oraz poziome z obracającą się rurą. Przenośniki ślimakowe są niezastąpione szczególnie w transporcie materiałów sypkich i pylistych. Ich głównym odbiorcą jest przemysł materiałów budowlanych, energetyczny i spożywczy. Zgodnie ze wskazaniami 65% sondowanych za popularne zostały uznane również przenośniki wałkowe, zwane rolkowymi (idealne do transportu palet, skrzynek, kartonów, płyt meblowych) oraz krążkowe napędzane (transport poziomy po napędzanych wałkach lub krążkach) - zwłaszcza napędzane, z napędem indywidualnym lub grupowym. 


Wtedy warto jest postawić na wózki transportowe do baterii. Na miano najbardziej popularnych zasługują stosowane do transportu materiałów sypkich przenośniki wstrząsowe(transport na skutek drgań rynny), w szczególności wibracyjne. Tego typu przenośniki sprawdzają się świetnie w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz jako dozowniki. Z kolei jeśli chodzi o przenośniki z medium pośredniczącym, to najchętniej wykorzystywane są przenośniki pneumatyczne (gazowe), które zostały wskazane aż przez 96% użytkowników. Zazwyczaj są to przenośniki ciśnieniowe. Natomiast połowa osób biorących udział w ankiecie uznała przenośniki hydrauliczne (cieczowe) za najczęściej wykorzystywane w zakładach. W głównej mierze są to - zgodnie z odpowiedziami - przenośniki zamknięte. Ma to również znaczenie, jeżeli chodzi o wózki transportowe do baterii.