Trump stawia na prawe skrzydło Europy

Trump stawia na prawe skrzydło Europy

Prezydent USA z entuzjazmem mówił w Warszawie o sensie polskiej narodowej historii i współczesnym przesłaniu jakie z niej wynika dla obywateli naszej cywilizacji, tej zrodzonej z greckiej filozofii i sztuki, łacińskiego prawa i porządku oraz chrześcijańskiego sposobu pojmowania człowieka i

Kolejna propozycja demontażu państwa

Kolejna propozycja demontażu państwa

Szefostwo PO zaproponowało – heroldem był przewodniczący tej partii – by władze samorządowe dużych polskich miasta zrealizowały zobowiązanie rządu PO-PSL i przyjęły emigrantów w ramach polityki relokacji, forsowanej przez Komisję Europejską. Herold twierdził, iż w tej sprawie rozmawiał z prezydentem

Siedmiu wspaniałych, czyli gremliny rozrabiają

Siedmiu wspaniałych, czyli gremliny rozrabiają

Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego uchwaliło, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Nie może być zatem zastosowane wobec oskarżonych albo skazanych przed uprawomocnieniem się wyroku. Zgodnie z art. 139 Konstytucji RP, „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski.

RDTL i polityczna poprawność

RDTL i polityczna poprawność

Pod tym mało komu znanym skrótem – skrótem RDTL – kryje się określenie: „ratunkowy dostęp do technologii lekowej”. Tę potoczną nazwę nadano nowym przepisom, zaproponowanym przez rząd Beaty Szydło i uchwalonym kilka dni temu na 42. posiedzeniu Sejmu. Służą one

Gospodarka á la PiS

Gospodarka á la PiS

Środki społecznego (czy na pewno?) przekazu obsesyjnie koncentrują swoją i naszą uwagę na takich zdarzeniach jak meandry kariery B. Misiewicza, demonstracyjne rezygnacje ze służby generałów i pułkowników czy kabaretowy strajk nauczycieli. Z największym szacunkiem dla wszystkich zainteresowanych, nie są to

Pole bitwy: przestrzeń medialna

Pole bitwy: przestrzeń medialna

Szef niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer wystosował list do polskich dziennikarzy zatrudnionych i opłacanych przez koncern. To list szefa do podwładnych. Trudno więc list nazwać inaczej niż instrukcją. Przez znaczną część polskich mediów przetoczyła się fala oburzenia, co oczywiście jest

Niebagatelna potyczka

Niebagatelna potyczka

Wybór przewodniczącego Rady Europejskiej wzbudził emocje, choć samo stanowisko na to nie zasługuje. Jednak kontekst nadał mu rangę i rząd to wykorzystał. Po pierwsze, kontekst był taki, że potwierdzenie sprawowania tej funkcji przez Donalda Tuska dotyczyło osoby, która – będąc

Okupacja, czyli kryminał i bezradność

Okupacja, czyli kryminał i bezradność

W pierwszych dniach 2017 r. kancelaria Sejmu opublikowała cztery opinie eksperckie odnoszące się m. in. do bezprawnego postępowania wielu posłów opozycji – posłów PO, PSL i N – podczas 33. posiedzenia tego organu ustawodawczego. O ich odpowiedzialności z tytułu nadużycia

Posiedzenie Sejmu nr 33

Posiedzenie Sejmu nr 33

Minęły dwa tygodnie od zakończenia 33. posiedzenia Sejmu. Przypomnijmy fakty. Piątek 16 grudnia b. r. był ostatnim dniem 33. posiedzenie Sejmu. Przed południem przeprowadzono sześć punktów porządku obrad, w tym omówiono poprawione sprawozdanie właściwej komisji sejmowej o rządowym projekcie t.